Naar de website
Naar de website
Timmer- en meubelfabriek Harryvan heeft de Graydon award ontvangen. Dat wil zeggen dat Harryvan tot de top behoort van financieel gezonde bedrijven en dat relaties verantwoord zaken met ons kunnen doen.
Bij de Groninger Ondernemersprijs wordt o.a. gelet op strategische visie, kwaliteit, originaliteit, innovatief vermogen en duurzaamheid. Harryvan scoorde goed op deze criteria en is daarom genomineerd voor de Groninger Ondernemingsprijs 2013.
Als erkend leerbedrijf onderstreept Harryvan het belang van het opleiden van jonge mensen voor het vak. Het is voor ons belangrijk om ook in de toekomst, op maatschappelijk betrokken wijze, de kwaliteit te kunnen blijven leveren die wij als standaard zien.
Oxfam novib geeft mensen de mogelijkheid een zelfstandig bestaan zonder armoede op te bouwen. Harryvan steunt Oxfam Novib met het mogelijk maken van microfinanciering in arme landen. Dit stimuleert het ontstaan van bedrijven en arbeidsplaatsen.